05.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Unnox Group mevcut kaynakları mümkün olan en etkili şekilde yöneterek aşağıdakileri elde etmeyi amaçlar:

  • Etkinliklerimizin gerçekleştiği çevreye etkide bulunmadan çalışmak.
  • Fosil yakıtlardan elde edilen ürünlerin mevcudiyetini azaltarak PCR uygulamalarını, döngüsel ekonomi uygulamalarını destekleyerek ve tek katman materyallerin geliştirilmesine yardımcı olarak, Çevreye saygılı ürünler geliştirmek.
  • Etkinliğimizin sonucu olan alt ürünlerin %100’ünü etkili bir şekilde yönetmek.
  • Riskleri ortadan kaldırmak ve çevreyi iyileştirme fırsatları geliştirmek.
  • Süreçlerimizin çevresel etkinliğini artırmak.
  • Düşük karbon emisyonlu bir modele yönelik çalışarak yenilenebilir enerjileri ve enerji verimliliğini artırmak.
  • Kuşağımızın ve gelecek kuşakların mevcut ve gelecek yaşam kalitesini artırmak.
  • ISO14001 ve OCS sertifikaları.

UNNOX IBÉRICA ÇEVRE GÖSTERGELERİ
Su tüketimini azaltma
Elektrik tüketimini azaltma
Gaz tüketimini azaltma