Yasal uyarı

Unnox Group yasal bilgi

UNNOX IBÉRICA
BARCELONA
Ronda Shimizu, 20 Polígono Ind.
Can Torrella. 08233 Vacarisses,
Barcelona, España.
T +34 93 828 17 00
F +34 93 835 91 95

Unnox Group aşağıdaki birimlerden oluşur:

Galloplast
CIF: B08235160
Ronda Shimizu, 20 Polígono Ind.
Can Torrella. 08233 Vacarisses,
Barcelona, España.
T +34 93 828 17 00
F +34 93 835 91 95
www.galloplast.com
Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı

NCA
CIF: B31796352
Polígono Ind. Comarca 2
Calle A Nº 53. 31191 Esquiroz,
Navarra, España.
T +34 948 290 784
F +34 948 247 248
www.ncasl.com
Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı

Vanoplast
CIF: FR83422090027
Avenue de la Synagogue 2,
B.P. 70939 84091 AVIGNON
Cedex 9 – France
P +33 (0) 4 90 86 70 00
F +33 (0) 4 90 86 80 00
www.vanoplast.com
Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı

UNNOX AKSOY
TÜRKIYE
Deluxe Palace
Barbaros Mah. Mor
Sumbul Sok. No:5/A
Zemin Kat D:6 34746 Atasehir/Istanbul/Turkey
P +90 216 313 38 22

Bu belge boyunca bahsedilen tüm kurumlar Unnox Group olarak tanımlanacaktır.

Fiziksel adresin yanı sıra, kullanıcılar talep, soru veya şikâyetlerini info@unnoxgroup.com adresine de iletebilirler.

Web sitelerine erişim ve bunları kullanmak, Kullanıcıya siteye erişim anında yayında olan versiyonuyla mevcut Yasal Uyarıya bağlı kalma yükümlülüğü doğurur. Bunu kabul etmiyorsanız Web sitesine erişmemeniz veya onun aracılığıyla sunulan hizmetleri kullanmamanız gerekir.

Mevcut Yasal Uyarıya meşruluk ve iyi niyet ilkeleri hâkimdir, Kullanıcı Web sitesini ve sunulan bilgi ve hizmetleri yasalara, iyi alışkanlıklara ve kamu düzenine uygun olarak kullanacağını taahhüt eder. Bu Web sitesinde yer alan bilgilerin yetkisiz kullanımı, üçüncü taraflara satılması ve üçüncü tarafların haklarına zarar verilmesi yasalarda belirlenen sorumlulukları doğuracaktır.

Özellikle, size Gizlilik Politikası ve Çerezler Politikasıyla ilişkili politikalarımıza dikkat etmenizi ve bunları okumanızı öneriyoruz. Web Sitesinde sunulan belirli İçeriklere, Ürünler ve/veya Hizmetlere erişim, duruma bağlı olarak bu Yasal Uyarının yerine geçen, onu tamamlayan ve/veya değiştiren belirli özel koşullara tabi olabilir. Dolayısıyla, söz konusu İçeriklere, Ürünlere ve/veya Hizmetlere erişmeden ve/veya bunları kullanmadan önce Kullanıcı ilgili koşulları da dikkatle okumak zorundadır. Mevcut Yasal Uyarı ile spesifik hizmetlerin özel koşulları arasında uyumsuzluk olması durumunda, özel koşullarda belirtilen maddeler geçerlidir.

Unnox Group Web sitesinde yayınlanan içeriklerin veya bilgilerin kötü kullanımından veya haksız yere sahiplenilmesinden sorumlu tutulamaz. Kullanıcı Web sitesi aracılığıyla eriştiği tüm bilgilerin ve/veya içeriklerin sadece kişisel ve aktarılamaz kullanım için olduğunu anlar ve kabul eder. Kullanıcının Web sitesi aracılığıyla erişebileceği bilgilerin ve/veya içeriklerin herhangi bir şekilde ve tamamen ya da kısmen üçüncü kişilere aktarılması yasaktır.

Bilgi Toplumu Hizmetleri Yasası ve Genel Veri Koruma Yönetmeliğinde belirtilenlere uygun olarak, Unnox Group elektronik posta yoluyla veya başka bir analog yöntemle, ağır basan meşru çıkarı temel alarak, Unnox Group’un etkinlikleriyle ilişkili tanıtıcı bilgiler gönderebilir.

Endüstriyel / Fikri Mülkiyet

Unnox Group’a ait olan web sitelerinin alanı Unnox Group’un mülkiyetindedir. Bu web sitesi, hakları Unnox Group’a ait olan veya kullanım iznine sahip olduğu ticari markalar, logolar, görseller, metinler, tasarımlar, sloganlar ve diğer içerikleri kapsar. Kullanıcı bu mülkiyeti açıkça kabul eder ve kendisinin bunlar üzerinde hak kazanmadığını ve bunları değiştiremeyeceğini veya kullanamayacağını anladığını ifade eder. Tüm bu içerikler, mülkiyet sahiplerinin yazılı ve imzalı izni olmaksızın, yetkisiz kullanım kapsamına girer. Kullanıcı başka bir web sitesinde Unnox Group’un ticari markalarını kullanmaya yetkili değildir.

Kullanıcının Web sitesi aracılığıyla veya bu amaçla mevcut diğer herhangi bir uygulama aracılığıyla kendisine sunulan içeriğe ve/veya unsurlara erişmesi ve/veya bunları indirmesi durumunda, firma sadece kişisel ve aktarılamaz kullanımına izin verdiği ve bunlar üzerindeki tüm hakları saklı olduğu için üzerlerinde hiçbir hakkı olmayacaktır. Herhangi bir çoğaltma, dağıtma, kamuya iletme, kullanıma sunma veya dönüştürme eylemi, ayrıca herhangi bir şekilde veya yöntemle söz konusu içeriğin veya unsurların kısmen veya tamamen kullanılması, firmanın veya geçerli olduğu durumlarda hak sahibinin önceden ve yazılı olarak alınan iznini gerektirecektir.

Web sitesine erişim ve gezinme, hiçbir durumda yukarıda belirtilen hakların kısmen veya tamamen feragati, aktarımı, iletilmesi veya devredilmesi anlamına gelemez.

Yetkisiz kullanım

Kullanıcı Web sitesini ve içeriklerini yasadışı amaçlar veya eylemler için kullanmayacağını vadeder: Web sitesine dahil edilen materyallerin hiçbirini değiştirmeye hakkı yoktur, ayrıca Web sitesine dahil edilen bilgileri veya içeriği kopyalayamaz, dağıtamaz, aktaramaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, herhangi bir şekilde bunları temel alan bir çalışma üretemez veya bu yetkiyi sunamaz.

Değişiklikler

Web sitesinde basım hataları olabilir. Web sitesinin içeriğini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

Bağlantılar

Daha iyi Web sitesi hizmetleri sunmak için, Yasal Uyarımız ve Gizlilik Politikasının uygulanamayacağı ve Unnox Group’un kontrolünün dışında kalan üçüncü taraflara dair bağlantılar eklenmesi mümkündür. Bu sitelerin kendi Gizlilik Politikası ve bağımsız Yasal Uyarısı vardır ve Web sitemizin bütünlüğünü korumak için çalışsak da, Unnox Group bu sitelerin içeriğinden ve etkinliklerinden sorumlu tutulamaz. Bu yüzden, bu sitelere erişiminiz veya bunları ziyaret etmeniz sizin sorumluluğunuzdadır.

Gizlilik politikası

Gizlilik Politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz: Gizlilik Politikası.

Sorumluluk muafiyeti

Web sitesi aracılığıyla sunulan bilgi ve içerikler uzmanlar tarafından hazırlanmıştır.

Buna rağmen, Unnox Group olarak bir karar almadan önce bir profesyonele danışmanızı öneririz; nedeni de geçerli yasalar kapsamında aşağıdaki durumlardan kaynaklanan zarar ve hasarlardan sorumlu tutulamayacak olmamızdır:

  • Herhangi bir karar almadan önce bir profesyonele danışmamak.
  • Sistemde mevcut olabilecek bir belirsizlik.
  • Yasalara, iyi niyete, kamu düzenine, gezinme kullanımına ve Web sitesinin hatalı kullanımının sonucu olarak mevcut yasal uyarıya riayet edilmemesi.
1) İçerikler hakkında garanti ve sorumluluk muafiyeti

(a) Kalite

Unnox Group Web sitesinin içeriğinin güncel, eksiksiz ve kesin olduğunu veya içerikte kusur ve/veya hata olmadığını garanti etmez. Hiçbir durumda Unnox Group Kullanıcıların veya üçüncü kişilerin Web sitesinde oluşturabileceği herhangi bir türde zararın üretiminden sorumlu tutulamaz.

Unnox Group İçeriklerde virüs ve bilgi-işlem sisteminde (software ve hardware) veya bilgi-işlem sisteminde depolanan elektronik belgelerde ve dosyalarda değişiklik yaratabilecek başka unsurların yokluğunu kontrol ve garanti etmez.

Unnox Group içeriklerde mevcut olabilecek virüs ya da başka unsurların varlığından kaynaklanabilecek ve Kullanıcıların bilgi-işlem sisteminde, elektronik belgelerinde ya da dosyalarında değişikliğe neden olabilecek hiçbir türde hasar ve zarardan sorumlu tutulamaz.

(b) Meşruiyet, güvenilirlik ve kullanılabilirlik.

Unnox Group İçeriklerin meşruiyetini, güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini garanti etmez ve hiçbir durumda, Kullanıcının Web sitesi aracılığıyla sunulan bilgilerden, ürünlerden ve/veya hizmetlerden doğan beklentilerinin yerine getirilmemesinden sorumlu tutulamaz.

Unnox Group genel ve global formda sunulan ve Kullanıcıların kişisel olarak bir profesyonele danışarak bilgi almasını gerektiren önlem, sağlık, gelişim ve hayat kalitesi, tutum ve alışkanlıklar hakkındaki tavsiyelerin, uygulamaların, önlemlerin ve diğer bilgilerin kullanışlılığından ve etkililiğinden sorumlu tutulamaz.

Unnox Group içerikleri aktarma, yayma, depolama, sunma, teslim alma, elde etme veya erişmeden kaynaklanabilecek her türlü karakterde hasar ve zararların sorumluluğundan ve özellikle de, aşağıdaki durumlardan kaynaklanabilecek ama bunlarla sınırlı kalmayan hasar ve zararların sorumluluğundan, yasaların izin verdiği muafiyetle, hariç kalır:

(I) yasaların, ahlak ve yaygın olarak kabul edilen iyi alışkanlıkların veya içerikleri aktarma, yayma, depolama, sunma, teslim alma veya erişmenin sonucu olarak kamu düzeninin ihlali;

(II) içerikleri aktarma, yayma, depolama, sunma, teslim alma, elde etme veya erişmenin sonucu olarak üçüncü taraflara ait endüstriyel ve fikri mülkiyet haklarının, şirket sırlarının, her türden sözleşme taahhütlerinin, şeref haklarının, kişilerin şahsi ve aile mahremiyetinin, mülkiyet haklarının ve tüm diğer haklarının ihlali;

(III) içerikleri aktarma, yayma, depolama, sunma, teslim alma, elde etme veya erişmenin sonucu olarak haksız rekabet ve meşru olmayan reklam eylemlerinin gerçekleştirilmesi;

(IV) içeriklerin gerçek, kesin, titiz, ilgili ve/veya güncel olmayışı;

(V) içeriklerin yarattığı beklentilerin herhangi bir türde uygunsuzluğu ve yanıltıcılığı;

(VI) riayet etmeme, riayet etmekte gecikme, içeriklere erişerek veya erişme nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından üstlenilen yükümlülükler ve üçüncü şahıslar ile gerçekleştirilen sözleşmeler nedeniyle kusurlu riayet veya fesih;

(VII) aktarılan, yayılan, depolanan, sunulan veya başka bir şekilde aktarılan veya sunulan, teslim alınan, elde edilen ya da Web sitesi veya hizmetler aracılığıyla erişilen her türlü içeriğin zararlı ve kusurlu olması.

(c) Gerçeğe uygunluk, kesinlik, titizlik ve güncellik.Üçüncü tarafların sunduğu içerikler

Unnox Group İçeriklerin ya da ortaklar, müşteriler ve/veya kullanıcılar tarafından sunulmuş bilgilerin gerçekliği, kesinliği, titizliği ve güncelliğini, söz konusu ortakların, müşterilerin ve/veya Web kullanıcılarının kullanımının ve Web sitesinde yer alan bilgilerin etkinliğini ve kalitesini garanti etmez.
Unnox Group ortakların, müşterilerin ve/veya kullanıcıların, kullanıcıların hizmetine sunulmuş olan mekanizmalardan herhangi biri yoluyla gerçekleştirdiği, yürürlükteki yasaları ihlal eden ve/veya üçüncü şahısların haklarına zarar veren katkılarından, fikirlerinden, yargılarından, yorumlarından veya sundukları içeriklerden sorumlu tutulamaz, sunulan görüş ve içerikleri paylaştığı anlamı çıkmaz. Yasal sorumluluk, ihlali gerçekleştiren ortağa, müşteriye ve/veya kullanıcıya aittir.

2) Web sitesinin işleyişi için garanti ve sorumluluk muafiyeti.

a) Mevcudiyet ve süreklilik, kullanılabilirlik ve güvenilirlik

Unnox Group Web sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak için gerekli önlemleri almıştır. Ancak, Unnox Group Web sitesinin belirli bir anda, teknik nedenlerle bir Web sitesine erişilememesinden, sistem bakımı işlemleri, İnternet hizmeti tedarikçilerinin müdahaleleri, kesintileri veya Web sitesine erişimde, işleyişte ve kullanımda oluşabilecek başka bir hatadan veya durumdan, ayrıca Unnox Group dışındaki nedenlerden doğan kesintilerden, duraklamalardan ve hatalı işleyişlerden sorumlu tutulamaz.

Unnox Group Web sitesinin işleyişinin erişim veya süreklilik eksikliğinden kaynaklanabilecek herhangi bir karakterde zarar ve hasardan, Kullanıcıların Web’e atadığı kullanılabilirlik özelliğinin geçersiz oluşundan, Web’in güvenilirliğinden ve özellikle de, dışlayıcı olmayan bir şekilde, Web sitesinin farklı sayfalarına veya hizmetin sunulduğu sayfalara erişim sorunlarından sorumlu değildir.

(b) Web sitesinin kullanımında gizlilik ve güvenlik.

Unnox Group Web sitesinin kullanımının gizliliğini ve güvenliğini garanti etmez, özellikle de, yetkisiz üçüncü kişilerin Kullanıcıların Web sitesini kullanma şekli, koşulları, özellikleri ve durumları hakkında bilgi edinemeyeceğini garantilemez.

Unnox Group yetkisiz üçüncü kişilerin Kullanıcıların Web sitesini kullanma şekli, koşulları, özellikleri ve durumları hakkında edinebileceği bilgilerden kaynaklanabilecek herhangi bir karakterde zarar ve hasardan sorumlu değildir.

Feragat etmeme

Unnox Group’un önceki maddelerde öngörülen koşullardan birini uygulamaması durumunda, bu hiçbir durumda bu maddeden feragat edildiği anlamına gelmez.

Geçerli yasa ve yargı yetkisi

Mevcut Yasal Uyarı İspanyol yasalarına tabidir. Kullanıcının İspanyol yasalarının belirlediği şekilde “tüketici veya kullanıcı” olmadığı durumlarda ve geçerli yasalar zorunlu olarak aksini gerektirmediği sürece, taraflar başka her türlü alanın yetkisinden feragat ederek Madrid, İspanya’da bulunan Mahkemelere tabi olacaklarını kabul eder.

 

Gizlilik politikası

Unnox Group işlemlerinin sorumlusu olan kurum

UNNOX IBÉRICA
BARCELONA
Ronda Shimizu, 20 Polígono Ind.
Can Torrella. 08233 Vacarisses,
Barcelona, España.
T +34 93 828 17 00
F +34 93 835 91 95

A su vez, UNNOX GROUP está formado por:

Galloplast
CIF: B08235160
Ronda Shimizu, 20 Polígono Ind.
Can Torrella. 08233 Vacarisses,
Barcelona, España.
T +34 93 828 17 00
F +34 93 835 91 95
www.galloplast.com
Inscrita en el Registro Mercantil

NCA
CIF: B31796352
Polígono Ind. Comarca 2
Calle A Nº 53. 31191 Esquiroz,
Navarra, España.
T +34 948 290 784
F +34 948 247 248
www.ncasl.com
Inscrita en el Registro Mercantil

Vanoplast
CIF: FR83422090027
Avenue de la Synagogue 2,
B.P. 70939 84091 AVIGNON
Cedex 9 – France
P +33 (0) 4 90 86 70 00
F +33 (0) 4 90 86 80 00
www.vanoplast.com
Inscrita en el Registro Mercantil

UNNOX AKSOY
TÜRKIYE
Deluxe Palace
Barbaros Mah. Mor
Sumbul Sok. No:5/A
Zemin Kat D:6 34746 Atasehir/Istanbul/Turkey
P +90 216 313 38 22

Bilgilerin korunması yasasına ve geçerli ve güncel olan diğer her türlü yönetmeliğe uygun olarak, kullanıcı sunduğu kişisel bilgilerin, geçerli olduğu her seferinde, sadece formda, ön sözleşmede veya ilgili teklifte tanımlanan amaçlarla kullanılacağı bir otomatik dosyaya dahil edileceği konusunda bilgilendirilmiştir.

Müşterilerle ilgili veriler

Bir müşteri şirketin iletişim kurulacak ismi veya Unnox Group’un bir parçasını oluşturan şirketlerden birinin müşterisi veya muhtemel müşterisi sıfatıyla bireysel bir iş insanı olarak verilerinizi sunmanız durumunda, Unnox Group’un verileri sözleşmeyle veya sözleşme öncesiyle ilişkili bakım işlemleri için kullanacağını ve verilerin sahibiyle veya şirketiyle sözleşme ilişkisinin gerçekleştirilmesi için gerekli olması ve Unnox Group bünyesindeki şirketlerin, grup olarak meşru çıkarı temelinde, belirtilen amaçlarla verileri işleyebileceği grup şirketleri haricinde, üçüncü şahıslara aktarılmayacağını bilgilerinize sunarız. Veriler, sözleşme ilişkisinin devam ettiği sürece veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli yıllar boyunca saklanacaktır. Ayrıca, müşteri veya muhtemel müşteri olarak, Unnox Group’un sizin sunduğunuz, elektronik posta adresinin de dahil olduğu yöntemleri kullanarak, Verilerin Korunması Genel Tüzüğünde belirtilen Meşru Çıkar maddesine dayanarak, size ticari bilgiler gönderebileceğini de bilgilerinize sunarız.

Grubun etkinlikleriyle ilişkili bilgilerin gönderilmesi için iletişim adresleri

Unnox Group’un ticari karakterde kabul edilebilecek bilgiler göndermek için müşterisi olan şirketlerin veya muhtemel müşterilerinin iletişim adreslerini kullandığını bilgilerinize sunarız. Bu anlamda, bilgileri teslim alan kişiler müşteriler, önceden Unnox Group ile iletişime geçmiş muhtemel müşteriler, Unnox Group iletişim formu yoluyla iletişime geçmiş kişiler ve ilgili form aracılığıyla abone olmuş kişiler olabilir. Verilerin maliki olan bir kişinin bu türde bilgiler alması durumunda, kişi sayılan varsayımlardan birine dahil demektir. Unnox Group’un sunduğu bilgilerin alıcıyı ilgilendirebileceğini ve Unnox Group’un ürün ve hizmetleriyle ve veri malikinin ilgi gösterdiği bir konuyla ilişkili olduğunu kabul ediyoruz.

Bu amaçla veri işlemenin meşruiyeti hakkında yasal dayanak, Unnox Group’un meşru çıkarlarıdır. Bu meşru çıkar, tüzel kişilerin iletişim bilgileri olduğundan, bu gönderilerdeki aboneliği sonlandırma imkânı hakkında sürekli olarak bilgilendirilerek tartılır, Unnox Group’un amacı daima şirketle ilişkilidir, daima Unnox Group’un ürünleri ve hizmetleriyle ilişkili, veri malikinin ilgilendiği konularda bilgiler sunar.

Verilerin belirtilen amaçlarla işlenmesine, istediğiniz zaman info@unnoxgroup.com adresine e-posta göndererek itiraz edebilirsiniz.

Unnox Group işlenmelerine itiraz edilmediği sürece verilerinizi saklayacaktır.

Tedarikçilerle ilişkili veriler

Bir tedarikçi şirketin iletişim kurulacak ismi veya bireysel bir iş insanı olarak verilerinizi sunmanız durumunda, Unnox Group’un verileri sadece sözleşmeyle ilişkili bakım işlemleri için kullanacağını ve verilerin sahibiyle veya şirketiyle sözleşme ilişkisinin gerçekleştirilmesi için gerekli olması haricinde, gerekmesi durumunda Grup şirketleri dışında üçüncü şahıslara aktarılmayacağını bilgilerinize sunarız. Sunulan veriler, sözleşme ilişkisinin devam ettiği sürece veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli yıllar boyunca saklanacaktır. İşlemenin yasal temeli sözleşmenin yerine getirilmesidir.

Adaylarla ilişkili veriler

Verilerinizi grubun bir parçasını oluşturacak olası aday konumunda sunmanız durumunda, Unnox Group’un verileri sadece mevcut olabilecek boş kadrolardan birine olan adaylığınızı yönetmek için kullanacağını ve aday profiline uygun bir kadro bulunması durumunda işleyebilmesi için Grubun diğer şirketleri dışında üçüncü şahıslara aktarılmayacağını bilgilerinize sunarız. Sunulan veriler, en fazla iki yıl süresince saklanacaktır. Meşru temel özgeçmişinizi göndererek onay vermenizdir.

Video ile denetleme ve ziyaretçi kontrolüyle ilişkili veriler

Unnox Group’ta uygun şekilde duyurulan güvenlik kameraları mevcuttur. Kameralar yoluyla elde edilen veriler maksimum 30 gün süresince saklanır. Unnox Group verilerin işlenmesi konusunda mutlak gizliliği koruyacak ve verileri sadece talep edilmeleri durumunda resmi kurumlar ve yetkili isimlerle paylaşacaktır. Gerçekleştirilen kayıtların amacı şirketin güvenliğidir, dolayısıyla meşru temel iş sözleşmesinin ve meşru çıkarların yerine getirilmesidir.

Ziyaret kontrolü konusunda, Unnox Group meşru temeli kamu çıkarı olan, güvenlik amaçlı ziyaretçi kontrolü gerçekleştirir. Yukarıda belirtildiği gibi, veriler sadece 30 gün boyunca saklanacaktır.

Tüm kişisel verilerde yaygın hak kullanımı

Verilerin sahibi, Unnox Group’ta kişisel verilerini işleyip işlemediğimiz hakkında bilgi alma hakkına sahiptir, dolayısıyla kişisel verilerine erişme, hatalı verileri düzeltme veya veriler artık gerekli olmadığında silinmelerini talep etme, ayrıca örneğin ticari bilgilerin gönderilmesi gibi, burada belirtilen amaçlardan biri için verilerinin işlenmesine karşı çıkma hakkına sahiptir.

Verilerin işlenmesi ve taşınmasına erişme, düzeltme, silme, karşı çıkma, sınırlama hakkınızı aşağıdaki adreslere erişerek kullanabilirsiniz:

  • elektronik posta: info@unnoxgroup.com
  • posta: UNNOX IBÉRICA, Ronda Shimizu, 20, Polígono Ind. Can Torrella, 08233 Vacarisses (Barcelona)

Her halükârda, verilerin maliği uygun gördüğü şikâyetleri sunmak için ilgili yetkililere, İspanya’da bulunması durumunda İspanya Verilerin Korunması Ajansı’na başvurabilir.

Verilerin doğruluğu ve güncelleme

Unnox Group farklı kanallar ve platformlar aracılığıyla sunulan kişisel verilerin doğru olduğunu, doğrudan malik tarafından sunulduğunu, malikin belirttiği kişi olduğunu, verilerin güncel olduğunu, ilgili kişinin herhangi bir değişiklik oluştuğu anda bunu bildireceğini varsayar.

Gizlilik yükümlülüğü

Gerçek kişilerle ilişkili verilerin işlenmesine katılan ve doğrudan veya dolaylı olarak dosyalara erişen kişiler, etkinliğin geliştirilmesinde tanıdıkları kişisel verilerin sürekli olarak gizli tutulduğunu gözlemler. Gizlilik Yükümlülüğü, Unnox Group, idare ve yönetim organlarının üyeleri, İş Yasası rejiminde işe alınan kişiler, Ticaret Yasası rejiminde sözleşmesi yapılan hizmetleri sunan profesyoneller için bir yükümlülüktür. Ayrıca malzeme ve hizmet tedarikçileri ve çalışanları, İşleme Sorumlusu ve çalışanları, İşleme Sorumlusu tarafından fason sözleşmeyle işe alınanlar ve çalışanları için de bir yükümlülük oluşturur. Gizlilik yükümlülüğü, İşlemenin sorumlusu Unnox Group ile belirlenen iş veya ticaret ilişkisinin sona ermesinden, ayrıca iş, ticari sözleşmeler gibi çalışanları ve/veya profesyonelleri İşleme Sorumlusuyla ve Unnox Group’a malzeme veya hizmet sunan tedarikçilerle bağlayan sözleşmelerin sona ermesinin ardından da devam eder.

Web sitesi/sayfası tavsiyeleri

Unnox Group, bir web sitesi/sayfası önerdiğinde veya bağlantısını sunduğunda bunların kullanıcıyı ilgilendireceğini varsayar. Unnox Group’un bağlantısını verdiği veya tavsiye ettiği web siteleri/sayfaları üzerinde denetim yükümlülüğü yoktur. Bunlar tüzel, gerçek kişiler veya Unnox Group’la ilgisi olmayan organlar tarafından oluşturulmuştır. Grup bunların yönetimine dahil olmaz, finanse etmez, dahil edilen içeriklere karar vermez, bağlantı sunduğu veya tavsiye ettiği web sitelerinin/sayfalarının hizmetlerine dahil olmaz. Unnox Group bu web sitesinin/sayfasının kendisinin ve/veya sunduğu hizmetlerin gayrımeşru olduğuna veya üçüncü kişilerin hakkını tazminat hakkı doğuran bir şekilde yaraladığına dair güvenilir bilgiler edinirse, bu siteyi/sayfayı tavsiye eden her türlü bağlantıyı iptal edecektir.

Verilerin güvenliği

Unnox Group iş merkezlerinde, lokallerinde, sistemlerinde, iletişim altyapılarında vs. kişisel karakterdeki Verilerin Korunması yönetmeliğinin gerektirdiği güvenlik önlemlerini uygular. Ayrıca yetkisiz üçüncü şahısların verilere erişmesini, yok etmesini, değiştirmesini, çoğaltmasını, yaymasını, aktarmasını veya yeniden kullanmasını önlemek için mantıklı, fiziksel, kurumsal, sözleşmesel önlemler de almıştır.

Gizlilik politikasının geçerliliği ve değiştirilmesi

Unnox Group tarafından belirlenen Gizlilik Politikası ilgili web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüktedir; kullanıcı bunu arşivleyebilir ve/veya çoğaltabilir. Unnox Group Gizlilik Politikasını kullanıcıyı bilgilendirerek değiştirme hakkına sahiptir.